ONA Breeze + ถัง ONA 3.8 กก

ONASKU: 816

ขนาด: ผ้าลินินสด
Price:
Sale price£85.00

Description

ประกอบด้วย ONA Gel ขนาด 3.8 กก. และพัดลม ONA Breeze กำจัดกลิ่นได้อย่างง่ายดายด้วย ONA Breeze Bundle!

พัดลม Breeze มีตัวเลือกความเร็วสูงและความเร็วต่ำ และเมื่อรวมกับ ONA Gel จะทำให้กลิ่นเป็นกลางสำหรับห้องที่มีขนาดไม่เกิน 1,500 ตารางฟุตหรือ 166 ตารางเมตร

You may also like

Recently viewed