Gavita Pro 600w e-Series SE

GAVITASKU: 13

ขนาด: Gavita Pro 600e SE
Price:
Sale price£370.00

Description

e' in e-series' หมายถึงการควบคุมจากภายนอก อุปกรณ์เหล่านี้สามารถควบคุมได้จากส่วนกลางด้วยตัวควบคุม Gavita Master

ซึ่งจะมาแทนที่การติดตั้งที่มักจะยุ่งยากด้วยคอนแทคเตอร์และนาฬิกา และเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น การหรี่แสงอัตโนมัติที่อุณหภูมิสูงและแม้แต่การปิดระบบความปลอดภัย เราได้พัฒนาบัลลาสต์ใหม่สำหรับ Gavita Pro 600 e-series ซึ่งช่วยลดการไหลเข้าและ รวมการควบคุมระยะไกลควบคุมโดยตรง

You may also like

Recently viewed