Bud Box Pro เต็นท์ สีขาว - 300 x 150 x 200cm

BUDBOXSKU: 1044

Price:
Sale price£360.00

Description

ห้องโปร / งานอดิเรก grow
25 มม. หนา 1 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่น โครงเหล็กนิรภัย
ไม่มีเสาพื้นรบกวนให้พื้นที่ปลูกชัดเจน
ล็อค ดัน & คลิกประกอบเสาอย่างรวดเร็ว
ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่สำหรับท่อเสียง
หน้าต่างมองกลางคืน
ประตูตรวจสอบ

You may also like

Recently viewed