Bud Box Pro ROOF เต็นท์ สีขาว - 120 x 120 x 180cm

BUDBOXSKU: 417

Price:
Sale price£240.00

Description

Pro / งานอดิเรก ROOF Grow Tent
25 มม. หนา 1 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่น โครงเหล็กนิรภัย
ไม่มีเสาพื้นรบกวนให้พื้นที่ปลูกชัดเจน
ล็อค ดัน & คลิกประกอบเสาอย่างรวดเร็ว
ช่องระบายอากาศขนาดใหญ่สำหรับท่อเสียง
หน้าต่างมองกลางคืน
ประตูตรวจสอบ

You may also like

Recently viewed