Atami - Hydro Booster Universal

ATAMISKU: 30

ขนาด: 1L
Price:
Sale price£19.00

Description

บูสเตอร์นี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการเพาะปลูกบนพลังน้ำ มีผลดีต่อจุลชีพและแบคทีเรียที่สำคัญที่ช่วยให้ชีวิตในดินดีขึ้นและช่วยปรับปรุงสภาพของพืช วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความเสถียรและความสมดุลทางชีวภาพในสารตั้งต้น ทำให้การพัฒนาระบบรากเพิ่มขึ้น นอกจากแบคทีเรียในน้ำ สารกระตุ้นนี้ยังประกอบด้วยธาตุอาหารไมโครคีเลตที่จำเป็น สารอาหารขนาดเล็กเป็นองค์ประกอบทางโภชนาการที่พืชต้องการอย่างยิ่งเพื่อให้สามารถพัฒนาได้ดี แต่ไม่สามารถผลิตเองได้ บูสเตอร์นี้จึงมั่นใจได้ว่าการขาดแคลนในระหว่างวงจรการเจริญเติบโตจะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สารกระตุ้นนี้ยังช่วยในการกำหนดวัฏจักรกรดซิตริกเพื่อให้สารอาหารที่สำคัญทั้งหมดถูกแปลงเป็นพลังงานสำหรับพืชโดยตรง

You may also like

Recently viewed