อาตามิ - ไฮโดร AB

ATAMISKU: 652

ขนาด: 1L
Price:
Sale price£10.00

Description

โภชนาการทางน้ำ A & B ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับการเพาะปลูกในระบบพลังน้ำ ซึ่งสารละลายธาตุอาหารจะรั่วออกจากพื้นผิวหลังจากการชลประทานและจะไม่นำกลับมาใช้ใหม่ Hydro Nutrition A & B ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเพาะปลูกขนหินและมาปิโต มันเป็นสารอาหารชีวภาพแร่ธาตุระดับมืออาชีพ ให้สมดุลที่มั่นคงและชีวภาพของสารตั้งต้น นอกจากนี้ โภชนาการ Hydro A & B ยังมีสารอาหารที่จำเป็นเกือบทั้งหมดสำหรับระยะการเจริญเติบโตทั้งหมด

You may also like

Recently viewed